สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
ประกาศเมื่อ 2016-03-04 13:44:33น.
จำนวนผู้เข้าชม : 600 คนว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่