สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE
ประกาศเมื่อ 2016-03-02 11:00:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 713 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26  กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่