สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ประกาศเมื่อ 2016-03-02 10:39:16น.
จำนวนผู้เข้าชม : 628 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่