สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
ประกาศเมื่อ 2015-12-01 15:11:28น.
จำนวนผู้เข้าชม : 573 คนนายไพฑรย์ น้อมกล่อม ครู คศ.4 หัวหน้างานประกันคุณภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิชราชกรณียานุการ ณ วังไกลกังวลหัวหิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่