สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ป้องกันแชมป์ประกวดกระทงเทศบาลคลองวาฬ
ประกาศเมื่อ 2015-11-26 10:34:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 907 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งกระทงเข้าร่วมประกวดเนื่องในปะเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองวาฬ ณ บริเวณท่าเทียบเรือคลองวาฬ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ และกระทงขวัญใจมหาชน มีอีกหนึ่งรางวัล สารถป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่