สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลอยกระทง
ประกาศเมื่อ 2015-11-26 10:28:32น.
จำนวนผู้เข้าชม : 617 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารว่มการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้าน เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองวาฬ บริเวณท่าเทียบเรือคลองวาฬ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่