สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.คนใหม่พบปะบุคลากรหว้ากอก่อนเริ่มงานวันแรก
ประกาศเมื่อ 2015-11-20 13:11:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 670 คนว่าที่ ร.ต.วรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการ และบุคลากรภายใน อวท. พร้อมแถลงนโยบายก่อนเริ่มต้นในการทำงาน ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่