สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.สักการะร.4 เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเริ่มต้นในการทำงาน
ประกาศเมื่อ 2015-11-20 13:01:36น.
จำนวนผู้เข้าชม : 663 คนว่าที่ ร.ต.วรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนเริ่มทำงานที่หว้ากอเพื่อความเป็นศิริมงคล  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่