สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
ประกาศเมื่อ 2015-11-12 15:36:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 776 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ระหว่าวันที่ 11 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2558ภาพถ่าย / โดย งานผลิตและเผยแพร่