สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีประกาศสัจจะวาจาร่วมมือ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประกาศเมื่อ 2015-11-12 15:30:12น.
จำนวนผู้เข้าชม : 575 คนนายไพฑูรย์  น้อมกล่อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีประกาศสัจจะวาชาร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่