สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมส่วนส่งเสริมและบริการ
ประกาศเมื่อ 2015-11-12 15:18:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 591 คนนายสินรัตน์  แก้วนิยม หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในส่วนส่งเสริมและบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่