สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ดาราศาสตร์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1105 คนนายสรรเสริญ มีสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายความรู้เรื่องดาราศาสตร์และเอกภพ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลระนอง  จังหวัดระนอง ณ อาคารดาราศาสตร์และอวการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

 Editors /  โลมา 2