สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมดูนกหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1276 คนอุทยานวิทยาศาสต์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูนกยามเช้า ให้แก่นักเรียนชาวค่ายหว้ากอ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวรา แพใหญ่ นักประชาสัมพันธ์ ครูผู้สอนกิจกรรมดูนก บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2