สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เมืองแห่งมายากลที่หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1011 คนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 น้องๆจากโรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง เข้าศึกษาฐานการเรียนการแสดงทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยมีนางสาวณัฏฐกานตร์เหล้า คชชะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารวิทยาศาสตร์แสนสนุก ซึ่งในช่วงท้ายชั่วโมงได้มีนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ร่วมแสดงมายากลโชว์ให้ชาวค่ายได้ดูอีกด้วยภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2