สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรับชาวค่ายจากสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 1490 คนนางสาวศุภกานต์ ใจเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดกิจกรรมค่าย ส่วนวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับและแนะนำการปฏิบัติตัวให้แก่ชาวค่ายจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2555ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors /  โลมา 2