สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
บ้านห้วยปราบศึกษาดาราศาสตร์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1329 คนชาวค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ จากโรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง กำลังศึกษาฐานการเรียนฟากฟ้า ณ หว้ากอ ณ อาคารดาราทัศนีย์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2