สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
แหล่งเรียนรู้พลังงานหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1308 คน

แหล่งเรียนรู้พลังงานหว้ากอชาวค่ายหว้ากอจากโรงเรียนชมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาฐานการเรียนหมู่บ้านพลังงาน อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายรัฐนันท์ ราษฎรปราณี วิศวกร งานช่างเทคนิค ส่วนส่งเสริมและบริการ บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2