สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.กล่าวปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าชม : 988 คนระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ร หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็ก กศน. จำนวนกว่า 112 คน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนเยาวชนให้เป็นต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ (วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เวลา 11.30 น. นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้เกียรติมอบเกีรติบัตรแก่นักเรียนและคณะครู ก่อนจะกล่าวปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์