สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายหว้ากอเน้นสร้างการคิดเป็นระบบ มีเหตุผล สร้างสรรค์ จินตนาการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
จำนวนผู้เข้าชม : 1063 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 โดย"เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสร้างเทคโนโลยีด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง การจัดกิจกรรม STEM ยังช่วยให้เยาวชนมีทักษะการแก้ปัญหา การคิดเป็นระบบ มีเหตุผล สร้างสรรค์ จินตนาการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟมีความสนุกที่ได้เรียนรู้ มีความประทับใจ นับเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต"ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์