สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ. สมุทรสาคร
จำนวนผู้เข้าชม : 922 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดค่ายภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย