สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 803 คนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ค่ายหว้ากอ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายเบญจพล พาลี ผ๔้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดค่ายครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย