สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 781 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย