ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 149 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / งานกิจกรรมค่าย