ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ค่ายวิทย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม : 131 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว งานผลิตและเผยแพร่