สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม : 692 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว งานผลิตและเผยแพร่