สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 1085 คนนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 118 คน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่