สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อนุบาลเทศบาลปราณบุรีสนุกสนานดูปลาหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 836 คน



เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี(สอน ฤทธิ์เดช)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้นประถมวัย จำนวน 186 คน ร่วมเข้าชมและสัมผัสสัตว์น้ำโลกใต้ทะเล ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างตื่นเต้นสนุกสนาน