สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รร.บ้านหนองอีเห็น จ.กาญจนบุรี 50 คนเพลิดเพลินดูปลาหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 885 คนคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยมีงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ