สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ชาวค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม : 839 คนน้องๆเยาวชน จากโรงเรียนเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560