ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน กทม. ศึกษาดูงานหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 224 คนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานประชาสัมพันธืและการตลาด ส่วนส่งเสริมและบริการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กล่าวให้การต้อนรับและนำชม คณะจากสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน  กทม. จำนวน 35 คน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ