สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เยี่ยมชมหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 842 คนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) จังหวัดราชบุรี จำนวน 317 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ส่วนส่งเสริมและบรีการ กล่าวให้การต้อนรับ