สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนจากบ้านบางรูป จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 649 คนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางรูป จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม กลางคืนดูดาว เช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2560ภาพ  / ข่าว  ดดยงานผลิตและเผยแพร่