สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 686 คนโรงเรียนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฏาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่