ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์วัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 288 คนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์วัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน โดยนักเรียนได้เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมาย เช่น ฐานสวนวิทยาศาสตร์ ฐานธรรมชาติศึกษา ฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เป็นต้น