ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เข้าชม : 330 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ให้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายหว้ากอ 1