สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จำนวนผู้เข้าชม : 979 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหว้ากอ 1 โดยมีว่าที่ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดค่ายในครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่