สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 14 โรงเรียนปทุมคงคา
จำนวนผู้เข้าชม : 726 คนโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 โดยนักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ที่ทางอุทยานฯ หว้ากอจัดให้เป็นอย่างดีภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr ; งานค่ายหว้ากอ 1