สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สุราษฎร์ธานี ๒ จ.สุราษฎร์ธานีศึกษาฐานเมืองเด็กหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 771 คนนางพิมรา นุชเจริญ หัวหน้าส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้เดินทางเข้าศึกษาบานการเรียนรู้เมืองเด็ก ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ค่ายหว้ากอ 2 ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตแะลเผยแพร่

Cr : โดยงานค่ายหว้ากอ