สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแรต จ.ปัตตานี
จำนวนผู้เข้าชม : 801 คน
ทีมงานวิทยากรกิจกรรมนันทนาการ ค่ายหว้ากอ จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่น้องๆจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรต จังหวัดปัตตานี ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr : สิริญญา งามระลึก / งานกิจกรรมค่าย