สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กทม.
จำนวนผู้เข้าชม : 720 คนน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กทม. เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์ และฐานการเรียนรู้โลกอนาคต ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr : สิริญญา งามระลึก /  พนิดา เกตุย้อย / ปาจรีย์ เสนาพิทักษ์ / งานกิจกรรมค่าย