สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร.ร.วัดทุ่งยาว จ.พัทลุง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าชม : 747 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนจากโรงเรียนวัดทุ่งยาว จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เสริมความสนุกสนานด้วยเกมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนันทนาการ เยาชนจะได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr. ศุภกานต์ ใจเดช