สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จ.สงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 1140 คนว่าที่ร้อยตรีวรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ณ ค่ายหว้ากอ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่