สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันฉัตรมงคล
นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์ ผอ.อวท.พร้อมด้วยข้าราชการ อวท. เข้าร่วมพิธวันฉัตรมงคล ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554