สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ไลออนส์ชวกิจกรรม\"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15\" Science Film Festival 2019 โรงเรียนรักษ์วิทยานปั่นมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ครั้งที่ 3”
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ไกิจกรรม\"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15\" Science Film Festival 2019 โรงเรียนรักษ์วิทยา