ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย