สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย