ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์