ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ