สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.ต้อนรับคณะมทร.รัตนโกสินทร์
ข้าราชการจาก มทร.รัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554