สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ฝนดาวตกนายพราน
ประมูลยามรักษาความปลอดภัย
แก้ไขสมัครแม่บ้าน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2559
จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
การตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การประมูลขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2552
การเปิดเผยราคากลางและแจ้ง นายชินโชติ ทองน้อย ทำสัญญาจ้าง
ขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2559
การจ้างปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
การจ้างปรับปรุงหลังคาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำ
แก้ไขจัดจ้างตัดหญ้า
รายละเอียดจ้างตัดหญ้า
จ้างเหมาดูแลพื้นที่สนามภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีสิทธิเข้ารับการสัมสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลางและจ้าง บริษัท แมททีเรียบ เวิลด์ไวด์ ซัพพลาย จำกัด ทำสัญญาจ้าง
การเปิดราคากลางและจ้าง บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด ทำสัญญาจ้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป »