สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
เฉลยเกมส์ NASA
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้2
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
การสอนแบบการแก้ปัญหา
คุณค่าวิทยาศาสตร์2
คุณค่าของวิทยาศาสตร์
กำหนดการอบรมสนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
ใบงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ชุดที่ 1
ใบงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ชุดที่ 2
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องถุงผ้า ปากกา และเกียรติบัตรค่ายวิทยาศาสตร์ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2557
571113
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจัดกิจกรรมค่าย นักวิชาการ(จ้างเหมาบริการ)ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำถุงผ้า ปากกา และเกียรติบัตรค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ตารางสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)
กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557
รายละเอียดและใบสมัครการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปี2557
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ปี 2557
รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2557
รายละเอียดและใบสมัครการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ปี 2557
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หว้ากอ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันตอบปัญหาความรู้สู่อาเซียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดง แสง สี เสียง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
« ก่อนหน้านี้ ... 2 3 4 5 6 7 ถัดไป »