สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

การเปิดเผยร่างเกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์บริการสินค้านักท่องเที่ยวและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นอาหารสดสำหรับสัตว์น้ำ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด/เก็บขยะ/ดูแลพื้นที่อุทยานฯหว้ากอ
เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงตู้จัดแสดง
รายชื่อผู้เข้าประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์58
เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมถังบริการ (Service Tank) อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 รายการ
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(ครั้งที่๒)
รายละเอียดการประกวดปั้นดินน้ำมัน
รายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
รายละเอียด scisho
รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหา ร.4
กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
การเปิดเผยราคากลาง ประกาศสอบราคา และเอกสารราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 4/2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การเปิดเผยราคากลาง ประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2/2558
ขายทอดตะลาด ครั้งที่ 1/2557
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป »