จากรูป สสารคืออะไร น้ำเป็นสสารหรือไม่ ?

 

เชิญใส่คำตอบครับ